Uporaba spletnih strani

Pogoji za ogled in uporabo spletnih strani

Splošni pogoji za
ogled in uporabo spletnih strani
Poslovna Fotografija – Design Demšar

Spletno stran je pripravil Poslovna Fotografija – Design Demšar.
Poslovna Fotografija– Design Demšar si pridržuje pravico spletne strani spremeniti delno, v celoti ali morda ustaviti delovanje strani.
Za dostop do te spletne strani in uporabo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji.

Pravica do uporabe objavljenih informacij
Poslovna Fotografija– Design Demšar je edini lastnik vseh podatkov in informacij objavljenih na tej spletni strani.
Kakršnakoli uporaba izven ogleda ali zasebnega informiranja je dovoljena le pod pogojem, da pridobite soglasje lastnika informacij.

Omejena odgovornost
Ta spletna stran vsebuje informacije, ki jih je Poslovna Fotografija – Design Demšar zbral iz notranjih in zunanjih virov po svoji najboljši vednosti in vesti. V skladu z možnostmi si prizadevamo za razširitev in sprotno ažuriranje informacij. Informacije na spletni strani so namenjene predvsem predstavitvi delovanja Poslovna Fotografija – Design Demšar. Glede popolnosti ali pravilnosti informacij na tej spletni strani ne dajemo ni nobenega zagotovila oz. eksplicitnega ali implicitnega jamstva. Zlasti vas opozarjamo na to, da informacije morda niso več dopolnjene z zadnjimi podatki.
Zato svetujemo, da informacije s te spletne strani preverite, preden jih uporabite v kakršnikoli obliki. Podatki na tej spletni strani ne izključujejo vaše odgovornosti, da sami preverite najnovejše informacije. Uporabniki te spletne strani izjavljajo, da uporabljajo spletno stran in njene vsebine za lastno informiranje in na lastno odgovornost.
Poslovna Fotografija – Design Demšar in vsi sodelujoči pri pripravi te spletne strani, ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi bile rezultat dostopa ali nemožnosti dostopa do te spletne strani oz. uporabe ali nemožnosti uporabe te spletne strani, ali dejstva, da ste napačno uporabljali ali se zanesli na informacije, ki so navedene na tej spletni strani.

Prosimo, da spletnih strani ne uporabljate, če splošnih pogojev ne želite upoštevati.
Z ogledom strani se avtomatično strinjate s pogoji za ogled!

error: Pozor: Vsebina je avtorsko delo in zaščitena !!